Kalvenne

De visie van N-VA Tremelo-Baal op de Kalvenne. (zie visieplan in bijlage) Tremelo staat in de top van meest bebouwde gemeenten van het arrondissement Leuven. Elk plekje groen is schaars. Een uitzondering vormt de Kalvenne. Het is een ecologisch waardevol rusten wandelgebied. Het werd door o.a. PASAR uitgeroepen als het mooiste plekje van Tremelo. In deze groene long wil de huidige meerderheid en de rood-groene oppositie woningen gaan bouwen. Met nog 1500 bouwgronden in de gemeente is dit niet nodig en kun je spreken van een aanslag op de open ruimte en de natuur. Om dit plan te realiseren gaan ze de Kalvenne, 24 hectare grond, onteigenen. De enige eigenaars die de dans ontspringen zijn deze die de gronden in eigendom hebben, gelegen aan de achterkant van de winkelstraten Schrieksebaan en Grote Bolostraat. Deze bouwgronden maken nochtans deel uit van het woonuitbreidingsgebied Kalvenne en zijn buiten de onteigeningsprocedure gehouden. Ze krijgen direct de bestemming bouwgrond en men mag daarop aaneengesloten appartementsblokken bouwen. Het gelijkheidsbeginsel tussen de eigenaars wordt hierbij geschonden. N-VA Tremelo stelt voor alleen deze gronden aan de achterkant van de winkelstraten ( woon- en handelszone) te bebouwen en ze toe te wijzen aan een sociale woningmaatschappij zodat die daar appartementen kan oprichten voor jonge gezinnen, senioren, enz. Zo ontstaat een gezonde sociale mix van bewoners en de gemeentelijke achterstand, op gebied van sociale woningen, wordt dan ook opgelost. De nood aan handelsruimte in deze zone is niet aangetoond en bovendien wordt de oprukkende E-commerce steeds belangrijker. De gronden die de gemeente reeds opkocht, willen we graag bestemd zien voor zachte recreatie en buitensportterreinen. Parkheide of camping De Moor lijken ons betere plaatsen om een sporthal te bouwen. N-VA heeft altijd gesteld dat we moeten investeren in actieve recreatie en betaalbare sportinfrastructuur voor iedereen. Bijkomend stellen we voor, de parking op de Vinneweg te vergroten. Een voldoende grote parking is een noodzaak voor de handelszaken en de inwoners. Zeker als de Vinneweg de draaischijf wordt voor het openbaar vervoer. In het voorstel van N-VA Tremelo wordt de Kalvenne behouden in wat ze vandaag is. Een ecologisch waardevol rust- en wandelgebied. N-VA Tremelo-Baal roept dan ook iedereen, los van de partijgrenzen, op om dit voorstel te steunen en zo dit natuurgebied voor onze kinderen te behouden. 

Nieuws over dit onderwerp

Tremelo krijgt eindelijk nieuwe sporthal

Tremelo voorziet 1,5 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe sporthal. Daarmee lijkt er schot te komen in een voornemen dat al vele tientallen jaren bestaat. De sporthal met buitenterreinen moet in …

Groen licht voor 181 woningen op Kalvenne.

Voorstel van de meerderheid en rood-groen oppositie versus voorstel N-VA Tremelo voor de Kalvenne.  In de groene long van Tremelo, de Kalvenne, gaan de meerderheid en de rood-groene oppositie woningen …