Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 februari 2018

Jarenlang wordt erover gepraat, maar nu diende een projectontwikkelaar ook effectief een verkavelingsaanvraag in voor de bouw van honderden woonunits in het Tremelose groengebied De Kalvenne. Een precies aantal wil de NV Kalvenne er zelf nog niet op plakken, maar volgens oppositiepartij N-VA komen …

Op 28 december 2017

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Tremelo-Baal is ook van u.​ ​vul uw …

Op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1.     Voor de start van de gemeenteraad vragen we bij monde van ons gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek de verdaging van de meerjarenplanning en het budget 2018 aan. Deze punten kunnen niet worden behandeld en moeten worden verdaagd op basis van het gemeentedecreet art. 176§1. De meerderheid gaat niet …

Op 20 december 2017

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen …

Op 17 december 2017, over deze onderwerpen: Kalvenne

Tremelo voorziet 1,5 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe sporthal. Daarmee lijkt er schot te komen in een voornemen dat al vele tientallen jaren bestaat. De sporthal met buitenterreinen moet in het groengebied De Kalvenne komen, zal in totaal zo’n 3,8 miljoen euro kosten en wordt samen met een …

Op 29 oktober 2017, over deze onderwerpen: Nieuws uit de gemeenteraad

Tussenkomsten en behandelende agendapunten door N-VA Tremelo-Baal op de gemeenteraad van 26 oktober 2017 …