Nieuws

Op 21 februari 2018

Jarenlang wordt erover gepraat, maar nu diende een projectontwikkelaar ook effectief een verkavelingsaanvraag in voor de bouw van honderden woonunits in het Tremelose groengebied De Kalvenne. Een precies aantal wil de NV Kalvenne er zelf nog niet op plakken, maar volgens oppositiepartij N-VA komen …

Op 28 december 2017

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Tremelo-Baal is ook van u.​ ​vul uw …

Op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1.     Voor de start van de gemeenteraad vragen we bij monde van ons gemeenteraadslid Luc Van Eesbeek de verdaging van de meerjarenplanning en het budget 2018 aan. Deze punten kunnen niet worden behandeld en moeten worden verdaagd op basis van het gemeentedecreet art. 176§1. De meerderheid gaat niet …

Blikvangers

  • Ons nieuw bestuur na de verkiezingen

    Allereerst zouden wij u, de kiezer, willen bedanken. Door uw stem kunnen wij met grote trots onze mooie gemeente de komende zes jaar besturen vanuit een meerderheidspositie. Wij zullen tijdens deze periode er alles aan doen om van onze gemeente een veilige en welvarende gemeente te maken. In februari hebben wij een nieuw bestuur verkozen. U kunt in deze periode nogmaals rekenen op Geert Laporte, die unaniem verkozen werd tot voorzitter. Onze gloednieuwe ondervoorzitter is Filip Peetroons. In totaal telt het nieuwe bestuur voor de komende drie jaar 22 leden, waarvan 9 nieuwe gezichten. Zo zijn Nick De Rijck en Geert Wittemans respectievelijk secretaris en penningmeester. Werner Van Nuffelen zal verantwoordelijk zijn voor de leden, terwijl Samuel-Joe Munanga en Jan Van de Ven de jongerenwerking op zich nemen. Op onze website kan u terecht voor meer informatie over het bestuur. Met uw steun gaan wij in de komende zes jaar voluit voor een veilig, welvarend en beter Tremelo-Baal.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief