Project SAVE charter.

Project : SAVE-charter Steden & Gemeenten .Ondertekenen van het Charter en implementatie van het stappenplan voor het bekomen van het SAVE label.

Wie zijn wij?

“Word nooit lid van onze vereniging.” Dat is het motto van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Hoe minder leden OVK telt, hoe groter het succes. Want niemand zou in de situatie mogen terechtkomen waarin hij lid van de vereniging kan worden.

OVK is een nationale lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers. OVK wil drie missies vervullen:

 

Hulp, begeleiding en ondersteuning (aan)bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval.
Verbetering nastreven van de opvang en de begeleiding van de families van verkeersslachtoffers door alle professionelen die met hen in contact treden.
Actief werken aan de bewustwording van de rol van elkeen inzake verkeersveiligheid, en de nog steeds te grote verkeersonveiligheid in België bestrijden, meer bijzonder waar het kinderen en jongeren aangaat.

 

Uit deze laatste doelstelling is het project “SAVE-charter Steden & Gemeenten” ontstaan. OVK wil hiermee een bijdrage leveren tot de bewustwording van de gemeentebesturen op vlak van verkeersveiligheid.

Vandaag telt OVK ongeveer 1.700 individuele leden uit een 600-tal families van verongelukte kinderen.

Nieuws over dit onderwerp

SAVE-charter Steden & Gemeenten.

Geachte voorzitter en secretaris.   Verwijzend naar art. 22 van het gemeentedecreet wens ik volgend punt toe te voegen aan de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad (14 juni) : Onderwerp : “ SAVE …