Tremelo troef!

Op 17 december 2019, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

Het Tremelose college van burgemeester en schepenen heeft vandaag haar ambitieus meerjarenplan ‘Tremelo Troef’ voorgesteld. De komende jaren investeert Tremelo meer dan 20 miljoen euro in de gemeente. De grootste hap van dat budget gaat naar vrijetijds- en sportinfrastructuur, wegen- en rioleringswerken, sociale huisvesting en mobiliteit.

Het college van burgemeester en schepenen heeft vandaag haar meerjarenplan voorgesteld. De gemeente Tremelo gaat resoluut voor een financieel beleid waarbij er de komende jaren meer dan 20 miljoen euro wordt geïnvesteerd, zonder de belastingdruk te verhogen. De belangrijkste punten van het meerjarenplan vertalen zich in ‘Tremelo Troef’ en lees je hieronder.

Vrijetijdscomplex en recreatiesites

Van het total budget gaat maar liefst 5,5 miljoen euro naar sportinfrastructuur. Een grote hap gaat naar de uitbouw van een vrijetijdscomplex op de site Vinneweg. De gemeente zal daar een polyvalente en modulaire ruimte bouwen waar plaats is voor sport, jeugd en cultuur. Daarnaast zal de gemeente drie recreatiesites ontwikkelen voor sport en spel. De eerste site komt in Baal-dorp, de tweede in de Kalvenne in Tremelo en in Ninde zou de site op de voetbalterreinen van KFC Tremelo komen.

Mobiliteit en wegen

De gemeente zal 4,5 miljoen investeren in wegen. Concreet staan er drie grote wegen- en werken gepland. Begin volgend jaar starten de werken in Meiboomlaan, een jaar later in de Monnikstraat en nadien zal de Honsdonkstraat aangepakt worden. Daarnaast investeert de gemeente 556.000 euro in mobiliteit en verkeer. Zo zal er een verkeersdeskundige aangesteld worden om in te zetten op verkeersveiligheid, leefbaarheid en vlotte verkeersstromen. De doorgaande- en verbindingswegen in Tremelo blijven 70 km/uur, maar in alle binnengebieden wordt de snelheid beperkt tot 50km/uur. Daarnaast komt er een mobiliteitsscreening van knelpunten en een opmaak van fietspadendossiers. De gemeente voorziet ook de installatie van Mobipunten aan de kerk in Baal, met zelfreinigende toiletten en een bewaakte fietsenstalling.

Waterrobuust

De gemeente brengt waterhuishouding op orde en maakt werk van een waterrobuuste gemeente. In Tremelo willen ze het water gaan houden waar dat het neervalt. Daarom wordt er onder meer een grachtenplan opgesteld. 

Wonen in eigen streek

Tremelo wil inzitten op betaalbaar wonen in eigen streek en streeft bij grote bouwprojecten naar een minimum van 30% voor de eigen inwoners. Vervolgens voorziet de gemeente zo’n 964.000 euro voor sociale huisvesting, met 104 nieuwe sociale woningen. Zowel voor grote gezinnen worden er woningen voorzien, maar ook voor alleenstaanden met kinderen wilt de gemeente een breed gamma voorzien. Daarom wordt er ook ingezet op co-housing voor alleenstaande vrouwen. Op korte termijn wil de gemeente zo een negental woonentiteiten uiteenzetten. Hiervoor is een budget voorzien van 750.000 euro. 

Huis van het Kind

Het Huis van het Kind wordt uitgebreid met kinderopvang en jeugdhulp. De gemeente zal extra inzetten op preventieve gezondheidszorg, opvoedkundige ondersteuning en sociale cohesie bevorderen. 

Gezondheids- en seniorencoach

Er zal in Tremelo een gezondheidscoach en een seniorencoach worden aangesteld om werk te maken van een welzijnsbeleid, met extra aandacht voor de geestelijke gezondheid. Hiernaast zal de gemeente ook een vrijwilligerscoach aanstellen om de vrijwilligerswerking te faciliteren en te coördineren.

Vergroening

De ambities van het college op milieuvlak zijn groot: 40% C02-reductie tegen 2030. Tremelo zal in de komende bestuursperiode minsten 2.000 nieuwe bomen planten, een verledding van het openbaar verlichtingspark doorvoeren en inzetten op energie-efficiënt beheer van eigen patrimonium. Concrete acties omvatten de zuivering van het afvalwater door rioleringswerken en de monitoring van de Laak. 

Korte keten

#ikkooplokaalinTremelo moet het nieuwe sleutelwoord worden. De gemeente wil lokale ondernemers en de korte keten nog meer ondersteunen. Concreet betekent dit dat de gemeente een pop-upbeleid, een terrasreglement en een kort parkeerbeleid zal uitwerken. Hiernaast zullen ze meer campagnes doorvoeren voor lokaal winkelen en een centrum met groen en banken ontwikkelen.

Handhaving

De gemeente werkt aan een intergemeentelijk handhavingsbeleid op verschillende terreinen. Er komt onder meer een nieuwe digitale snelheidsmeter, controles op kaalkappen, meer snelheidscontroles en controles op sluikstorten. 

Dit meerjarenplan werd donderdag op de gemeenteraad goedgekeurd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is