“Minstens 300 woonunits in Kalvenne”

Op 21 februari 2018

Jarenlang wordt erover gepraat, maar nu diende een projectontwikkelaar ook effectief een verkavelingsaanvraag in voor de bouw van honderden woonunits in het Tremelose groengebied De Kalvenne. Een precies aantal wil de NV Kalvenne er zelf nog niet op plakken, maar volgens oppositiepartij N-VA komen er meer dan 300 appartementen in het ecologisch waardevolle groengebied.

De omstreden ontwikkeling van het 24 hectare grote woonuitbreidingsgebied Kalvenne aan de rand van het Tremelose dorpscentrum is in een volgende fase beland. Projectontwikkelaar NV Kalvenne, bestaande uit enkele Herentse privé-investeerders actief in de landmeting en vastgoedsector, diende een verkavelingsaanvraag in voor de realisatie van zowel één- als meersgezinswoningen en de aanleg van bijhorende wegenis in het nog ongerepte groengebied.

 

Uitbreiding dorpskern

“Dit project, gericht op een mix van verschillende doelgroepen, wordt een mooie uitbreiding van het Tremelose dorpscentrum”, klinkt het bij de projectverantwoordelijke, die nu ook voor het eerst toelichting bij de plannen geeft. Op het 16 kavels grote terrein dat de NV Kalvenne de voorbije jaren verwierf, komen er volgens de nog ruwe plannen in verschillende fases in totaal een vijftal woonclusters.

”Naast een woonblok met gewone appartementen komt er ook één met minstens 30 kleinere assistentiewoningen. De toekomstige bewoners van de derde cluster met ruimere ‘parkappartementen’ krijgen zicht op het resterende, achterliggende groengebied”, weet de verkavelaar. “En naast de nog te bouwen sporthal aan Parking Vinneweg (de NV Kalvenne beschikt ook over die grond, nvdr) zal een complex met sociale appartementen worden ingeplant. Voorts is er nog plaats voor elf halfopen grondgebonden bescheiden woningen. Het parkeren zal grotendeels ondergronds gebeuren. Een nieuwe weg tussen de Vinneweg en Baalsebaan zorgt voor de ontsluiting.”

Een definitieve invulling met het precieze aantal woningen per type is er volgens de NV Kalvenne nog niet. “De concrete aantallen per type woning dienen nog in overleg met de gemeente te worden bepaald. Gezien de wijzigingen die er dus nog kunnen gebeuren, doen we daarover nu liever nog geen uitspraken.”

Wat het aantal sociale woningen betreft, is het volgens de verkavelaar wel de betrachting tegemoet te komen aan het door de overheid aan Tremelo opgelegde Bindend Sociaal Objectief van een honderdtal wooneenheden.

 

N-VA is tegen

Oppositiepartij N-VA, die zich al jarenlang tegen de plannen verzet, rekende voor dat het in totaal om minstens 280 extra wooneenheden zal gaan. “In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Kalvenne was er initieel sprake van 181 wooneenheden. Op basis van de in Vlaanderen geldende gemiddelde (bruto)oppervlakte van 96 m2 per appartement, spreken we nu echter al over minstens 300 appartementen”, zegt raadslid Nick De Rijck, die de berekening maakte. “En dat in een ecologisch toch waardevol rust- en wandelgebied. Met nog 1.500 beschikbare bouwgronden in de gemeente is het niet opportuun hier een aanslag op de open ruimte en natuur te plegen.”

 

Bezwaarschriften

Tegen de plannen om het ‘mooiste groene plekje’ van Tremelo te ontwikkelen, heerst er al jarenlang heel wat protest. In 2011 werden er nog een duizendtal handtekeningen en een 200-tal officiële bezwaarschriften tegen het project ingediend. En ook tijdens het jongste openbaar onderzoek van vorig voorjaar ontving de gemeente zo’n 30 bezwaarschriften. “Twee families stapten naar de Raad van State voor de vernietiging van het RUP Kalvenne”, weet De Rijck. “Een uitspraak wordt over enkele maanden verwacht. Wij van N-VA zien liever enkel de gronden aan de achterzijde van de winkelstraten Schriekse- en Grote Bollostraat bebouwd. Indien we het volgend jaar voor het zeggen krijgen, blijven de gronden die de gemeente reeds aankocht uitsluitend bestemd voor zachte recreatie en buitensportterreinen. En al de rest van de Kalvenne dient naar onze mening behouden te blijven als de ‘groene long’ die ze vandaag is”, aldus nog De Rijck.

Het openbaar onderzoek met mogelijkheid tot het indienen van eventuele bezwaarschriften tegen het verkavelingsproject loopt nog tot en met 16 maart.

 

https://www.hln.be/regio/tremelo/-minstens-300-woonunits-in-kalvenne~ade...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is