Financieel beleid gemeente faalt.

Op 27 december 2016, over deze onderwerpen: Beleid & financiën
Header N-VA Tremelo

Oppositie: "Financieel beleid gemeente faalt"

De Tremelose oppositiepartij N-VA maakt zich zorgen over de financiële toestand van de gemeente. "De schulden blijven zich opstapelen, en geplande investeringen worden systematisch uitgesteld", hekelt oppositiefractieleider Luc Van Eesbeek (N-VA) het 'falend financieel beleid'.

Volgens oppositiepartij N-VA faalt het financieel beleid van de gemeente Tremelo. Tijdens de jongste gemeenteraad nam gemeenteraadsraadslid Luc Van Eesbeek het budgettair beleid dan ook zwaar op de korrel. Volgens de fractieleider werden de geplande ontvangsten de voorbije jaren ruim overschat, en de uitgaven onderschat. "De gemeentelijke schulden blijven zich daardoor volgens de planning opstapelen, tot ruim 18,3 miljoen euro in 2019. De schuldratio van 122% ligt ruim boven het Vlaamse gemiddelde (80%) en van de cluster van gemeenten waartoe Tremelo behoort (103%)", weet Van Eesbeek. "De financiële reserve van bijna 12 miljoen euro die er eind 2014 nog was, is quasi opgebruikt. Geplande investeringen worden systematisch uitgesteld en investeringsenveloppes worden overgedragen. Zo sprak het investeringsplan 2013 aanvankelijk van 8,1 miljoen euro, maar werd er amper 2,4 miljoen geïnvesteerd. In 2014 was dat 5,6 miljoen in plaats van de geplande 9,5 miljoen, en in 2015 3,9 miljoen in plaats van 10,3 miljoen. En het heeft er alle schijn naar dat ook voor 2016 het investeringsbudget niet gehaald zal worden - dramatisch voor een gemeente waar amper 60% van de bevolking is aangesloten op het rioleringsnet", aldus nog de N-VA fractievoorzitter. "Had men drie jaar geleden naar ons geluisterd en de inkomsten realistisch ingeschat, dan had men een duurzaam investeringsklimaat kunnen generen. Een gemiste kans met zware financiële gevolgen." (SPK)

 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-tremelo/oppositie-financieel-beleid-g...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is