Ook de Damiaanschool krijgt financiële steun voor hun project 'Beweeg je verhaal'

Op 10 februari 2020, over deze onderwerpen: Beleid & financiën

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft 14 scholen in Vlaams-Brabant financiële steun voor meer cultuur in de klas, waardoor leerkrachten samen met kunstenaars creatieve projecten kunnen organiseren. De Damiaanschool uit Tremelo.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft via het dynamoPROJECT financiële steun aan leerkrachten die samen met bijvoorbeeld een schrijver of een kunstenaar een creatief klasproject op poten zetten. Alle scholen – van de kleuterschool tot de hogeschool – komen in aanmerking voor een steunbedrag tot € 2.000. Een professionele jury beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen via Cultuurkuur.be, het online platform voor cultuureducatie. De Vlaamse CANON Cultuurcel werkt hiervoor samen met de ervaren partner Publiq.

Weyts investeert nu in cultuurprojecten op 185 scholen, waaronder 14 Vlaams-Brabantse scholen. Het gaat om meerdaagse, creatieve klasprojecten waarbij leerkrachten samenwerken met één of meerdere culturele partners. De meeste van de door Weyts gesubsidieerde projecten worden georganiseerd in het basisonderwijs, maar ook in het secundair, in het volwassenenonderwijs en in het deeltijds kunstonderwijs worden er culturele klasprojecten opgezet. 

De Tremelose Damiaanschool is één van de 14 Vlaamsbrabantse scholen die op die manier een creatief project zullen organiseren. "We werken hiervoor samen met Marth De Kinder die als regisseur van interdisciplinaire voorstellingen met kwetsbare groepen werkt;" verduidelijkt schooldirecteur Begga Smets.  "Ze werkt als circusartiest en als lesgever bij de circusschool van Leuven. Tijdens 5 halve dagen zal Marth de leerlingen begeleiden doorheen enkele sessies. Hierbij gaat ze met een vaste groep van 25 leerlingen de uitdaging aan om elkaars verhaal te helpen vertellen. Elke sessie begint vanuit een vraag aan de leerlingen, nadien gaan we samen aan de slag met de antwoorden. aan de hand van circustechnieken, theater en bewegingselementen maken we een verhaal. In de veiligheid van de groep gaan we op zoek naar manieren om onszelf uit te drukken. Op die manier vertellen de kinderen het verhaal van hun wereld, de dingen waar ze mee bezig zijn , die ze belangrijk vinden, hun angsten en hun dromen."

Deze workshop past ook volledig in het jaarthema van de school, 'Gezond in je vel, in de Damiaanschool lukt het wel!' . "Je gezond in je vel voelen doe je aan de hand van gezonde voeding en beweging, maar ook door je goed te voelen op mentaal vlak", aldus nog Begga. "Via deze workshop leren de kinderen zich met beweging en taal uit te drukken. Ze durven openstaan voor wat er omgaat in hun hoofd, ze vertellen hun eigen verhaal, en helpen elkaars verhaal te vertellen. We vinden het heel belangrijk dat leerlingen van 12 en 13 jaar leren om zichzelf te uiten en om te gaan met fijne en minder fijne gevoelens. Ze leren zich ook open te stellen voor medeleerlingen. Deze kinderen gaan volgend schooljaar naar een nieuwe school, de meesten van hen niet meer naar buitengewoon onderwijs. Net daarom is het belangrijk dat ze een manier vinden om positief in het leven te staan. "

In de creatieve sessies leren de leerlingen zichzelf te uiten, ze leren luisteren naar en stellen zich open voor elkaars verhalen. "Er wordt zowel met verbale als fysieke expressie gewerkt", gaat ze verder.  "Op deze manier willen we werken aan taal- en met name spreek-vaardigheid buiten de traditionele klas setting. We willen de blik van de leerlingen op zichzelf, op hun omgeving en op de wereld verruimen. omdat er specifiek gezocht wordt naar de juiste manier om elk verhaal te vertellen, gebruik makend van theater, circus en bewegingstechnieken, is er voor de kinderen ruimte om zichzelf te ontwikkelen in wat hun ligt."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is