Blikvangers

 • N-VA vraagt fietskluizen aan centrale bushaltes

  N-VA Tremelo-Baal zal de gemeenteraad vragen om aan de centrale opstapplaatsen van De Lijn in de gemeente beveiligde fietsstallingen te voorzien. "Het gebruik van elektrische fietsen neemt elke dag toe. Hun aandeel bedraagt al een derde van alle nieuwe fietsen", weet gemeenteraadslid Nick De Rijck. "Het is duidelijk dat ze een wezenlijke bijdrage gaan leveren tot het oplossen van het mobiliteitsprobleem. Naast deugdelijke fietspaden dienen gemeenten dan ook werk te maken van veilige fietsstallingen -een elektrische fiets is niet goedkoop, en niemand wil dat hij gestolen of beschadigd wordt." Volgens N-VA zullen beveiligde fietsopslagplaatsen met gepersonaliseerde toegang het fietsgebruik nog aanmoedigen. "Dergelijke fietskluizen, fietscarrousels of fietstrommels zijn al in gebruik in België en Nederland. Zeker in combinatie met het busvervoer van De Lijn vormen ze zeker een win-winsituatie voor zowel gebruikers als de gemeente. Daarom vragen we in eerste instantie een dergelijke fietsstallingen te installeren aan Parking Vinneweg, het zwembad en aan de kerk van Baal", aldus nog fractieleider De Rijck. (SPK)
 • Zalig Pasen

 • Zwerfvuilactie in Tremelo

  Zwerfvuilactie in Tremelo Op 2 april heeft N-VA Tremelo-Baal samen met Jong N-VA Tremelo-Baal in Tremelo zwerfvuil geruimd. Volgende straten werden geruimd: deel Grote Bollostraat, Dennenlaan, Jan Boedtsstraat, deel Baalsebaan en de Kalvenne. We verzamelden in totaal 15 zakken zwerfvuil. Deze jaarlijkse actie ontstond als gevolg van een agendapunt dat N-VA in 2014 op de gemeenteraad plaatste. Ter voorkoming van zwerfvuil stelden we er een mix van preventie en handhaving voor. Op gebied van preventie zou de gemeente een actievere rol moeten spelen bij de bevolking en in het bijzonder bij de jeugd. Dit kan via het gemeentelijke infoblad, door plaatsen van afvalbakken op zwerfvuilgevoelige plaatsen, via FB en andere sociale media, door scholen en jeugdverenigingen te betrekken bij afvalpreventie, enz. Op gebied van handhaving stelden we voor om zwerfvuil en sluikstort direct te ruimen en vervuilers en overtreders mee te laten opruimen. N-VA Tremelo-Baal merkt, na vele zwerfvuilacties, dat het nog steeds dweilen is met de kraan open maar wil toch blijvend aandacht vragen voor het probleem van zwerfvuil en sluikstorten. Volgend jaar, op 14 oktober, hebben de inwoners de kans om ook op dit punt het gemeentelijk beleid ten goede te wijzigen.
 • Zwerfvuilactie

  Zwerfvuilactie.

  Onze jaarlijkse zwerfvuilactie gaat door op zondag 2 april. We spreken af om 9.30 uur op het Damiaanplein ( aan het gemeentehuis ) te Tremelo. We voorzien een zonnige dag, lekkere koffie en ontbijtkoeken. Iedereen meer dan welkom. N-VA doet wat ze zegt
 • Oprechte deelneming overlijden Vital Van Dessel.

  Met goede herinneringen aan een gewaardeerd mens. Onze innige deelneming vanwege N-VA Tremelo-Baal
 • Prettige feesten!

  Samen met u heffen wij graag het glas op een nieuw jaar vol Verandering! Alle mandatarissen, bestuursleden en medewerkers van N-VA Tremelo-Baal wensen u en uw familie heel veel geluk en een goede gezondheid in het nieuwe jaar.

Nieuws

Op 26 april 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeersveiligheid

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-tremelo/n-va-vraagt-fietskluizen-aan-centrale-bushaltes-a3139568/?utm_campaign=regio-r-link&utm_medium=social&utm_source=Twitter&utm_content=regio   N-VA Tremelo-Baal vraagt beveiligde fietsstallingen aan centrale opstapplaatsen van de Lijn in Tremelo en Baal.   …

Op 11 april 2017

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-tremelo/n-va-tremelo-baal-ruimt-zwerfvuil-a3121435/ De N-VA-afdeling Tremelo-Baal hield onlangs een zwerfvuilactie. Een 15-tal leden en sympathisanten van de partij en van Jong N-VA verzamelden op enkele uren tijd een 10-tal huisvuilzakken zwerfafval. Onder meer de …

Op 3 februari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeersveiligheid

N-VA Tremelo-Baal is blij dat vandaag het SAVE Charter is ondertekend door de gemeente. Het kwam er op voorstel van N-VA. We zullen de nodige voorstellen en acties om dit charter te realiseren …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief